مقاله های آموزش شبکه

 Mikrotik Mtcna Rahbord

دوره میکروتیک MTCNA در اصفهان 

 

سر فصل های اصلی دوره آموزشی MTCNA:

1: Introduction to MikroTik RouterOS

2: Install, Connectivity & Upgrade OS

3: Access to MIKROTIK & configuration

4: DHCP-Initial Config-Access Internet

5-1: Firewall Principles

5-2: Firewall Filter Actions

5-3: Firewall SourceNAT & Masquerade

5-4: Firewall DestinationNAT-Redirect

6: Set Kinds of Internet NATs Ports

7: VPN (Virtual Private Network)

8-1: configure hotspot on mikrotik

8-2: User Manager on HotSpot

9: Web Proxy

10: Bandwidth Limit

آشنایی با سیستم عامل میکروتیک نحوه پیاده سازی سرویس های اولیه شبکه

ARP

DHCP

DNS

NTP

آشنایی و نحوه پیاده سازی فایروالینگ میکروتیک

Filtering

NAT

Mangle

آشنایی و نحوه پیاده سازی مدیریت پهنای باند و کیفیت سرویس QOS شامل:

Simple Queue

Queue Tree

PCQ

آشنایی و پیاده سازی سرویس ارتباط سریع

Hotspot

Walled Garden

Walled Garden Ip List

IP Binding

آشنایی و پیاده سازی سرویس کش سرور

Web Proxy

HTTP Cache

HTTP Firewall Filtering

آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های وایرلس

Wireless Standards

Nstreme

Security

آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های تانل برقراری ارتباط لایه دو

Bridging

EOIP

VPLS

WDS

آشنایی و نحوه پیاده سازی مسیر یابی

Static Route

OSPF Dynamic Route

آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های

PPPx Serve

Point To Point Client

دانلود برنامه های مورد نیاز MIKROTIK

دانلود  winbox  دانلود MikroTik RouterOS 6.40.5 Level 6 محاسبه گر وایرلس.