آموزش میکروتیک در اصفهان

[fvplayer id=”1″]
دوره میکروتیک در اصفهان
 
 

 Mikrotik Mtcna Rahbord

دوره میکروتیک MTCNA در اصفهان 

سر فصل های اصلی دوره آموزشی MTCNA:
1: Introduction to MikroTik RouterOS
2: Install, Connectivity & Upgrade OS
3: Access to MIKROTIK & configuration
4: DHCP-Initial Config-Access Internet
5-1: Firewall Principles
5-2: Firewall Filter Actions
5-3: Firewall SourceNAT & Masquerade
5-4: Firewall DestinationNAT-Redirect
6: Set Kinds of Internet NATs Ports
7: VPN (Virtual Private Network)
8-1: configure hotspot on mikrotik
8-2: User Manager on HotSpot
9: Web Proxy
10: Bandwidth Limit
——————————–
آشنایی با سیستم عامل میکروتیک نحوه پیاده سازی سرویس های اولیه شبکه
ARP
DHCP
DNS
NTP
آشنایی و نحوه پیاده سازی فایروالینگ میکروتیک
Filtering
NAT
Mangle
آشنایی و نحوه پیاده سازی مدیریت پهنای باند و کیفیت سرویس QOS شامل:
Simple Queue
Queue Tree
PCQ
آشنایی و پیاده سازی سرویس ارتباط سریع
Hotspot
Walled Garden
Walled Garden Ip List
IP Binding
آشنایی و پیاده سازی سرویس کش سرور
Web Proxy
HTTP Cache
HTTP Firewall Filtering
آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های وایرلس
Wireless Standards
Nstreme
Security
آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های تانل برقراری ارتباط لایه دو
Bridging
EOIP
VPLS
WDS
آشنایی و نحوه پیاده سازی مسیر یابی
Static Route
OSPF Dynamic Route
آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های
PPPx Serve
Point To Point Client
دانلود برنامه های مورد نیاز MIKROTIK
دانلود  winbox  دانلود MikroTik RouterOS 6.40.5 Level 6 محاسبه گر وایرلس