آموزش Powershell Server 2012

 

 

معرفی واستفاده ازمحیط Power shell ویندوز

ویندوز Power shell کامند لاین پرقدرت و حرفه ای مایکروسافت است که بر پایه ی DoD Net ارائه شده .محیط Power shell مایکروسافت را میتوان باسیستم عامل لینوکس مقایسه کرد.مایکروسافت با ساختن Power shell یکی از بزرگترین مشکلات ویندوز را حل کرد و قدرت کامند لاین ویندوز را افزایش داد.ازجمله امکانات آن اسکریپ نویسی ,کنترل و انعطاف پذیری بسیار قوی در محیط کامند لاین می باشد.تمامی کارهایی که در حالت گرافیکی انجام می شود با Power shellهم میتوان انجام داد.در ادامه با کامندهای مهم Power shellآشنا خواهید شد. درمحیط command promptبا تایپ کردن  PowerShellوارد محیط پاورشل می شویم .PS در اول خط نشان دهنده ی محیط PowerShell است.اگراین محیط بسته شد بافشردن Ctrl +Shift +Esc وارد Task Manager می شویم در تب Fileوارد Run new task وبا تایپ کردن CMD وارد Command prompt می شویم.با تایپ کردن  Power shell وارد محیط پاورشل می شویم.کامندget-windows feature  کمک میکندتمام سرویس هایی که بر روی server core من نصب هست یا نیست را بفهمیم.سرویس های که بر روی سرور نصب باشد در ابتدای خط علامت Xدارد.وقسمت هایی که خالی هستن نصب نیستن و قابلیت نصب دارند.با کامند install-windows feature شروع به نصب سرویس های DNSوDHCP .