microsoft-course-logo-minدرباره ی دوره های مایکروسافت

شرکت مایکروسافت (MICROSOFT) دارای مدارک بین‌المللی معتبر و عملی در زمینه مهندسی شبکه و صنعت IT می باشد  و در پایان هر دوره  دانشجو می‌تواند با گذراندن آزمون‌های بین‌المللی مدرک آن دوره  در ترکیه و ارمنستان و با پشتیبانی شرکت راهبرد ، مدارک بین‌المللی اخذ نماید و به عنوان کارشناسی حرفه‌ای شناخته شود و از مزایای شغلی و ادامه تحصیل در دانشگاههای بین‌المللی بهره مند گردد .