مجازی سازی چیست؟

مجازی سازی چیست؟

سیستمهای مجازی سازی سرور به طور کلی از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند:یکی بخش فوق ناظر که بر روی سخت افزار قرار گرفته (البته درفوق ناظرنوع ۲ این بخش بر روی سیستم عامل ماشین میزبان قرار می گیرد) و ماشین های مجازی بر روی آن اجرا می شوند و مسئولیت اجرا ماشین های مجازی و تقسیم منابع بین آنها را برعهده دارد و دیگری بخش مدیریت که به کمک آن می توان سرورهای فیزیکی و ماشین های اجرا شده بر روی آنها را مدیریت کرد.در حال حاضرشرکتهای بسیاری به حیطه سیستمهای مجازی سازی سرور وارد شده اند. در بخش فوق ناظر ,مایکروسافت Hyper-v را معرفی می کند. VMWareکه از پیشتازان مجازی سازی است ESX و ESXi را ارائه کرده است اوراکل نیز Oracle VM Server را بعنوان فوق ناظر معرفی می کند و در نهایت Xen که یک فوق ناظر متن باز است توسط سیتزیکس ارائه شده است.البته  Xenبه عنوان یک کامپوننت همراه با اکثرتوزیع های لینوکس ارائه می شود.ضمنا توزیع  Red Hatلینوکس, KVM را نیز بعنوان یک فوق ناظر ارائه کرده است.در بخش مدیریت نیز هر یک از این شرکتها ابزارهای برای مدیریت فوق ناظرهای خود ارائه می دهند.ازجمله اوراکل که Oracle VM Manager را ارائه میکند و یا vCenter Serve که ابزاریست برای مدیریت مجموعه .vSphereمضاف بر این شرکتهای ثالثی نیز برای مدیریت این پلنفرم ها ابزارهایی ارائه داده اند.

مجازی سازی روشی برای دور نگه داشتن کاربردها و مولفه های زیرین آنها از سخت افزاری که آنها را اجراو پشتیبانی می کند و همچنین تکنولوژی است که یک دید منطقی و مجازی از منابع موجود ارائه می کند.این دید مجازی ممکن است تفاوت بسیار زیادی با دید فیزیکی واقعی داشته باشد.

برای مجازی سازی می توان اهداف زیر را برشمرد:

  • سطح بالاتری از کارایی
  • قابلیت توسعه پذیری
  • توانایی دسترسی مستمر
  • قابلیت اطمینان بالاتر
  • مدیریت آسان تر
  • امنیت بیشتر