مفاهیم Routing

مفاهیم Routing

در بحث Routing با مسائل زیر روبرو خواهید بود :

– توپولوژی یا نحوه ارتباط  اجزا شبکه با یکدیگر, تعیین کننده نوع تجهیزات  در داخل یک شبکه خواهد بود.

– Speed یا سرعت یک شبکه بر اساس Bitepersecond محاسبه خواهد شد.

– Cost یا هزینه ای که شما بابت  برقراری آن شبکه پرداخت کنید بسیار حایزاهمیت است

– Security یا امنیت برای ما مشخص می کند که چگونه امنیت  یک شبکه را برقرار کنیم و هم چنین چگونه اطلاعات  به صورت ایمن در طول شبکه

حرکت کند

– Availability یا دسترسی به شبکه واحدی است که مشخص می کند در زمانی که شما نیاز به آن شبکه دارید آن شبکه در دسترس باشد.

– Scalability یا مقیاس پذیری بر اساس نیازهای آینده یک شبکه باید قابلیت گسترش پذیری داشته باشد.

-Reliability پابرجایی و یا قابلیت اطمینان در یک شبکه بستگی دارد به تجهیزاتی که در آن به کار رفته مثل روترها ,سوئیچ ها , کامپیوتر ها و سرورها

چنان چه این تجهیزات دچار مشکل شوند قابلیت اطمینان شبکه پایین خواهد آمد.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!