بازنشانی رمز عبور ( پس از تغییر از پلیر خارج شوید-سمت راست دکمه ادمک و با رمز جدید لاگین کنید)