این سامانه مربوط به پرسش و پاسخ های دانشجویان راهبرد می باشد. پاسخ ها توسط دانشجویان ارائه شده و اساتید مسئولیت و نظارتی در اینباره ندارند.
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
TEST
پاسخ داده شدهآموزش شبكه ، آزمون مايكروسافت پاسخ 4 هفته ago • 
25 views1 answers0 votes