Ethernet چیست؟

Ethernet چیست؟

یکی از انواع Media هایی است که در لایه دوم عمل می کند. Ethernet از مکانیسمی به عنوان CSMA/CD برای انتقال اطلاعات استفاده می کند.در شبکه های قدیمی Ethernet که بر اساس وجود یک Hub بود فقط یک کارت شبکه در آن واحد می توانست فریمی را در داخل سیم قرار دهد و بقیه کارتها باید منتظر دریافت آن فریم می ماندند. ولی با وجود تکنولوژی CSMA/CD کارت های شبکه وجود ویا فقدان وجود فریم را در داخل سیم متوجه می شوند این کار با اندازه گرفتن ولتاژ داخل سیم انجام می پذیرد و در صورت وجود داشتن فریمی در داخل سیم, منتظر رسیدن آن فریم به مقصد می شوند و سپس اقدام به فرستادن اطلاعات می نمایند. اگر اشتباها در حالیکه فریمی در داخل سیم است دوباره فریمی در سیم قرار داده شود تصادم رخ خواهد داد و هردو فریم از بین خواهند رفت. این عمل که برای جلوگیری از از ایجاد تصادم در شبکه رخ می دهد, به نام مکانیسم Collision Detection نامیده می شود.دو کارت که اطلاعات آنها در هنگام ایجاد تصادم از بین رفته است, دوباره سعی در فرستادن اطلاعات از بین رفته می کنند برای اینکار , هر یک از کارتها در فاصله های زمانی تصادفی و خیلی نزدیک بهم اقدام به فرستادن سیگنالی به اسم سیگنال JAM در شبکه کرده و بود و یا نبود سیگنالی دیگر را در شبکه امتحان می کنند. در نتیجه اگر سیگنالی در داخل سیم وجود نداشت, اقدام به فرستادن اطلاعات می کنند. فاصله های زمانی بین فرستادن سیگنال های JAM در حدود میلی ثانیه بوده و این تاخیر برای انسان قابل مشاهده نیست به همین صورت فاصله های تصادفی نیز برای این منظور به کار می رود که دیگر تصادمی در شبکه رخ ندهد.
اگر در شبکه ای تعداد زیادی دستگاه وجود داشته باشد, احتمال ایجاد تصادم در شبکه زیاد خواهد بود و در نتیجه باعث می شود توان کاری شبکه کاهش یابد و اگر تعداد دفعات بروز تصادم از حد مجاز فراتر رفت به نوعی عملکرد شبکه مختل خواهد شد.برای جلوگیری از این عمل باید همیشه تصادم های ایجادی در هرشبکه را زیر نظر داشته باشیم. بهترین حالت اینست که تعداد تصادم های ایجادی بیشتر از یک درصد کل ترافیک شبکه نباشد.درنظر داشته باشید که تصادم به خودی خود به عنوان مشکلی در شبکه مطرح نیست.بلکه به عنوان جزئی از ماهیت عملکردی Ethernet است.
به علت چگونگی عملکرد Ethernet به دستگاه هایی که از یک Media استفاده می کنند و در حقیقت به یک قطعه از سیم وصل شده اند , Same collision domain و یا Same Bandwidth domainگفته می شود.بریج ها وسوئیچ ها دستگاه هایی هستند که برای حل مشکلات مربوط به تصادم (تصادم لایه دوم) در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.