ICMP چیست؟

ICMP چیست؟

از این پروتکل درفرستادن پیام های خطا و اطلاعات مربوط به کنترل ترافیک شبکه بین دستگاه های TCP/IP استفاده می شود.برای مثال ابزار ping که یک ابزار تست شبکه می باشد, ازاین پروتکل بهره می گیرد.پیام هایی که دستگاه ها در هنگام ایجاد خطا بوسیله این پروتکل به همدیگر ارسال می کنند شامل موارد زیر می شود:

Address reply- Address request – Destination unreachable – Echo –Echo reply- Infor mation  reply – Infor mation  request-parameter problem- Redirect – Subnet mask request- Time exceeded – Timestamp – Timestamp reply

پیام هایی که توسط ابزار ping ایجاد می شوند به شرح زیر هستند:

Request- Destination unreachable Echo-  Echo

ابزار ping بوسیله فرستادن پیام های ICMP دسترسی به مقصد را تست می کند.بدین صورت که پیام Echo  را به طرف دوم ارسال کرده و اگر مقصد در دسترس بود یک پیام Echo reply در جواب خواهد فرستاد.ولی اگر در دسترس نبود یک پیام

Destination unreachable به فرستنده ارسال خواهد گردید.ابزار دیگری که از این پروتکل استفاده می کند, Traceroute می باشد که لیست آدرس های IP مربوط به روترهای موجود در بین راه را هم نشان می دهد.پروتکل ICMP در استاندارد RFC792 تعریف می گردد.