زنگ زدگی به این معنی است
که شما برای هر چیزی آماده هستید

زنگ زدگی به این معنی است
که شما برای هر چیزی آماده هستید

زنگ زدگی به این معنی است
که شما برای هر چیزی آماده هستید

مشاغل

راهنمای طراحی

مدرک

انجمن

گواهینامه ها

دانلود

مشاغل

انجمن

راهنمای طراحی

گواهینامه ها

مدرک

دانلود

شما را به سمت آینده کاری هدایت می کند

شما را به سمت هدفتان می بریم

گام بعدی به سوی آینده شبکه های پیش بینی فرا رسیده است.

فایروال های با کارایی بالا

دید عمیق‌تر به تهدیدها و ویژگی‌های بدون اعتماد، اکنون با سری Cisco Secure Firewall 3100.

چابکی ابر، قدرت Nexus

با Cisco Nexus Cloud به راحتی شبکه ابری خود را مستقر، مدیریت و راه اندازی کنید.

آخرین اخبار و رویدادها

اخبار

AppDynamics Cloud در Cisco Live راه اندازی شد! 2022

عملکرد و تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی را برای غلبه بر چالش های رشد ارائه می دهد و کمک می کند تا هر تصمیم فنی را به یک تصمیم تجاری تبدیل کند. به آنچه اهمیت دارد توجه کنید.

اخبار

AppDynamics Cloud در Cisco Live راه اندازی شد! 2022

عملکرد و تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی را برای غلبه بر چالش های رشد ارائه می دهد و کمک می کند تا هر تصمیم فنی را به یک تصمیم تجاری تبدیل کند. به آنچه اهمیت دارد توجه کنید. اخبار تیر ماه غرور معلولیت است تیر ماه غرور معلولیت است

اخبار

AppDynamics Cloud در Cisco Live راه اندازی شد! 2022

عملکرد و تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی را برای غلبه بر چالش های رشد ارائه می دهد و کمک می کند تا هر تصمیم فنی را به یک تصمیم تجاری تبدیل کند. به آنچه اهمیت دارد توجه کنید.

روش های جدید برای مدیریت
روش های جدید کار

با آماده کردن شبکه خود برای آینده با شبکه Catalyst با مدیریت ابری، آینده کاری را در آغوش بگیرید.

روش های جدید برای مدیریت
روش های جدید کار

با آماده کردن شبکه خود برای آینده با شبکه Catalyst با مدیریت ابری، آینده کاری را در آغوش بگیرید.

محافظت از همه،
در همه جا

SASE انقلاب دسترسی امن در هر مکانی است. این رویکرد منعطف و یکپارچه، امنیت و شبکه را در فضای ابری متحد می‌کند تا کاربران را در هر کجا که کار می‌کنند، در هر دستگاهی متصل و محافظت کند.

محافظت از همه،
در همه جا

SASE انقلاب دسترسی امن در هر مکانی است. این رویکرد منعطف و یکپارچه، امنیت و شبکه را در فضای ابری متحد می‌کند تا کاربران را در هر کجا که کار می‌کنند، در هر دستگاهی متصل و محافظت کند.

ابر هیبریدی، راه شماست

بهترین مدل عملیات ابری هیبریدی چیست؟ یکی که برای شما ساخته شده است. رویکرد پلتفرم ما تجربه IT بهتر و نتایج تجاری بهتری را ارائه می دهد.

ابر هیبریدی، راه شماست

بهترین مدل عملیات ابری هیبریدی چیست؟ یکی که برای شما ساخته شده است. رویکرد پلتفرم ما تجربه IT بهتر و نتایج تجاری بهتری را ارائه می دهد.

ساختن آینده کار، برای همه کار کن

کار هیبریدی اینجاست. اما برای اینکه کسی بتواند از هر جایی کار کند، شبکه باید ایمن، ایمن و سازگار باشد. و هیچ کس بهتر از سیسکو ایمن، ایمن و سازگار نمی داند.

ساختن آینده کار، برای همه کار کن

کار هیبریدی اینجاست. اما برای اینکه کسی بتواند از هر جایی کار کند، شبکه باید ایمن، ایمن و سازگار باشد. و هیچ کس بهتر از سیسکو ایمن، ایمن و سازگار نمی داند.