دوره مجازی سازی VMWare ESXI پیشرفته

دوره مجازی سازی VMWare ESXI در اصفهان وی ام ور در اصفهان     Chapter 1 What’s New in vSphere…

تومان1,000,000

دوره مجازی سازی VMWare ESXI مقدماتی

    معرفی دوره مجازی سازی   Chapter 1 What’s New in vSphere Chapter 2 Planning, Installing, Configuring, and Upgrading…

تومان650,000