SHAAHIN RASSAF

FOUNDER & CEO RAHBORD NEGARAN PARSI CORPORATION

مدارک مایکروسافت مدیریت شرکت و مدرس دوره های مایکروسافت :

در آدرس زیر اعتبار سنجی مدارک قابل چک کردن می باشد.

https://learn.microsoft.com/en-us/users/72940259/transcript/vp11xuxr11p6r8x?source=docs

 

 

  • مدرس رسمی و تولید کننده آموزشهای دوره های شبکه شرکت راهبرد
  • موسس و مدیرعامل شرکت راهبرد : مهندس شاهین رصاف دارای مدارک
  • کارشناسی کامپیوتر نرم افزار ،
  • استاد رسمی و تایید شده شرکت مایکروسافت
  • دارای سوابق تحصیلی بین المللی در زمینه ی مدیریت  IT از شرکت Comptia آمریکا و ITIL EXIN انگلستان
  •  مهندسی مایکروسافت MCSA/MCSE 2003-2008-2012-2016
  •  مدرس رسمی فنی حرفه ای و مدیر رسمی آموزشگاه فنی حرفه ای  اصفهان  می باشد.
  • سوابق تدریسی در حدود 17 سال در رشته شبکه در شرکت راهبرد و دیگر ارگان های خصوصی و دولتی می باشد.

مشاهده رزومه و سوابق و گواهی نامه ها