استخدام کارشناس شبکه

متخصص شبکه

شروط معرفی به کار شرکت راهبرد

1- از دانشجویان راهبرد باشید و حد اقل 2 ماه از پایان دوره گذشته باشد.

2- داشتن گواهی پایان دوره راهبرد که شامل ارسال منظم پروژه های خواسته شده در کلاس. کمتر از 2 جلسه غیبت در کلاس های حضوری

– شرکت راهبرد مستلزم به کاریابی کلیه دانشجویان نمی باشد و صرفا کارفرمایان را به دانشجویان متقاضی با صلاحدید دو طرف لینک خواهد کرد.

رزومه شما در اختیار کارفرمایان  متقاضی متخصص شبکه قرار خواهد گرفت و در صورت تایید آنها به شما از سمت خود کارفرما تماس گرفته خواهد شد. لطفا با شرکت راهبرد در زمینه پیگیری تماسی گرفته نشود.

کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی بر عهده خود متقاضیان می باشد.

از ارسال اطلاعات محرمانه یا خصوصی خود داری شود

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

info@rnp.co.ir

Shopping cart0
There are no products in the cart!