متخصص شبکه

شروط معرفی به کار شرکت راهبرد

1- از دانشجویان راهبرد باشید و حد اقل 2 ماه از پایان دوره گذشته باشد.

2- داشتن گواهی پایان دوره راهبرد که شامل ارسال منظم پروژه های خواسته شده در کلاس.

– شرکت راهبرد مستلزم به کاریابی کلیه دانشجویان نمی باشد و صرفا کارفرمایان را به دانشجویان متقاضی با صلاحدید دو طرف لینک خواهد کرد.

رزومه شما در اختیار کارفرمایان  متقاضی متخصص شبکه قرار خواهد گرفت و در صورت تایید آنها به شما از سمت خود کارفرما تماس گرفته خواهد شد.

از ارسال اطلاعات محرمانه یا خصوصی خود داری شود.

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

info@rnp.co.ir

 
 

 

 

 درخواست مشاوره تلفنی رایگان!

کاریابی ، فریلنس و مهاجرت در زمینه شبکه

 RNP.CO.IR@