دوره انتخابی غیر قابل حذف یا تغییر می باشد. داشتن اینترنت،کامپیوتر مناسب(حد اقل 8 گیگ رم ) در منزل الزامی می باشد-.در صورت تایید استاد از شرکت راهبرد به شما گواهی دوره اعطا خواهد شد(مشمول هزینه میباشد) -امتیاز لایسنس هر کاربر یک کامپیوتر می باشد. ثبت نام در دوره ها مالکیت فایل ها و فیلمهای شرکت راهبرد را برای شما ایجاد نخواهد کرد. .مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نگردیده.