انواع کلاس های آدرس IP

کلاس های آدرس IP

انواع کلاس های آدرس IP

هر آدرس لایه سوم دارای دو قسمت Network و Host می باشد که قسمت Network برای هر Segment شبکه منحصر به فرد بوده و قسمت Host هم یک دستگاه را در آن Segment شبکه از دیگران متمایز می کند.ترکیب این دو قسمت آدرسی را ایجاد می کند که باید در کل شبکه برای هر دستگاه منحصر به فرد باشد.TCP/IPهم از همان مکانیسم پیروی می کند. در ضمن اینکه آدرس های IP به ۵ کلاس مختلف نیز طبقه بندی می شوند.هر یک از این کلاسها دارای رنج تعریف شده ای از اعداد در هر دو قسمت  Network و Host هستند. فرق بین این کلاس ها بدین صورت است:

  • در آدرس های کلاس A بایت اول آدرس (۸بیت سمت چپ آدرس) نشان دهنده قسمت Network و ۳ بایت باقیمانده (۲۴بیت بقیه) نشان دهنده قسمت Host می باشند.
  • در آدرس های کلاس B دو بایت اول آدرس (۱۶بیت سمت چپ) قسمت Network و ۲ بایت سمت راست آدرس (۱۶بیت راست) نشان دهنده قسمت Host می باشند.
  • در آدرس های کلاس C سه بایت اول آدرس (۲۴بیت سمت چپ) نشان دهنده قسمت Network  و ۱ بایت بقیه (معادل ۸ بیت سمت راست) نشان دهنده قسمت Host است.
  • آدرس های کلاس D برای Multicasting بکار می روند و آدرس های کلاس E نیز برای مقاصد مختلفی رزرو شده اند.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!