اهداف Dynamic Route چیست؟

اهداف Dynamic Route ها :

  • پیدا کردن شبکه های هم جواردر مکان های دیگر
  • به روز نگه داشتن اطلاعات مسیر یابی
  • انتخاب بهترین مسیر جهت فرستادن اطلاعات در شبکه
  • توانایی انتخاب و جستجوی بهترین مسیر چنانچه مسیر قبلی از دسترس خارج شود

اجزای تشکیل دهنده پروتکل های داینامیک روترها:

Data Structures : ساختاراطلاعات که شامل جداول یا پایگاه داده های مسیر یابی می باشد که در داخل RAM دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

Routing Protocol Messages: پیغام هایی که جهت جستجوی روترهای همسایه و تبادل اطلاعات بین آنها و همچنین اطلاعات دقیقی از شبکه  می باشد.

Algorithm: الگوریتم هایی که جهت انتخاب بهترین مسیردر این پروتکل ها مورد استفاده قرار می گیرد.