مقاله های آموزش شبکه

دستورات پایه ای کالی لینوکس

پخش ویدیو

دستورات پایه ای کالی لینوکس

 

در این ویدیو، با دستورات پایه‌ای کالی لینوکس آشنا خواهید شد. این دستورات اساسی برای کار با ترمینال کالی لینوکس و انجام وظایف مختلف مانند مدیریت فایل و پوشه‌ها، نصب نرم‌افزارها، پیدا کردن اطلاعات سیستم و … هستند. با مشاهده این ویدیو می‌توانید مفاهیم پایه‌ای را یاد بگیرید و توانایی استفاده از ترمینال را بهبود ببخشید.

در اینجا تعدادی از دستورات پایه‌ای برای کار با سیستم عامل کالی لینوکس آورده شده است:
1. cd: برای تغییر دایرکتوری کاری استفاده می‌شود.
2. ls: فهرست محتویات یک دایرکتوری را نمایش می‌دهد.
3. mkdir: برای ایجاد یک دایرکتوری جدید استفاده می‌شود.
4. rm: برای حذف فایل یا دایرکتوری استفاده می‌شود.
5. cp: برای کپی کردن فایل یا دایرکتوری استفاده می‌شود.
6. mv: برای جابجایی فایل یا دایرکتوری به مکان دیگر استفاده می‌شود.
7. touch: برای ایجاد یک فایل خالی جدید استفاده می‌شود.
8. chmod: برای تغییر سطح دسترسی فایل یا دایرکتوری استفاده می‌شود.
9. sudo: برای اجرای دستورات به عنوان یک کاربر دیگر یا به عنوان root استفاده می‌شود.
10. grep: برای جستجوی الگوها در متن فایل‌ها استفاده می‌شود.

این دستورات اساسی هستند و کاربران تازه‌کار نیاز دارند تا با آن‌ها آشنا شوند تا بتوانند به خوبی با سیستم عامل کالی لینوکس کار کنند.

یکی از دستورات اساسی cd است که برای جابجایی بین دایرکتوری‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای رفتن به یک دایرکتوری خاص می‌توان از دستور cd /path/to/directory استفاده کرد. همچنین، دستور ls برای نمایش لیست محتویات یک دایرکتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این دستور می‌توان لیست فایل‌ها و دایرکتوری‌های موجود در یک مسیر خاص را مشاهده کرد. دستور mkdir نیز برای ایجاد یک دایرکتوری جدید استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک دایرکتوری با نام “new_directory” می‌توان از دستور mkdir new_directory استفاده کرد. در ادامه، دستور rm برای حذف فایل یا دایرکتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این دستور می‌توان فایل‌ها و دایرکتوری‌های اضافی را از سیستم حذف کرد. همچنین، دستور cp برای کپی کردن فایل یا دایرکتوری به محل دیگر استفاده می‌شود. این دستور به کاربر امکان می‌دهد فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را به مکان‌های دیگر منتقل کند. دستور mv نیز برای جابجایی فایل یا دایرکتوری به مکان دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این دستور می‌توان فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را به محل جدیدی منتقل کرد. یکی دیگر از دستورات اساسی touch است که برای ایجاد یک فایل خالی جدید استفاده می‌شود. این دستور به کاربر امکان می‌دهد فایل‌های جدیدی ایجاد کند. دستور chmod نیز برای تغییر سطح دسترسی فایل یا دایرکتوری به کار می‌رود. با استفاده از این دستور می‌توان سطح دسترسی فایل‌ها را تنظیم کرد. دستور sudo برای اجرای دستورات به عنوان یک کاربر دیگر یا به عنوان root مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این دستور می‌توان دستورات خاصی را به عنوان یک کاربر دیگر اجرا کرد. و در نهایت، دستور grep برای جستجوی الگوها در متن فایل‌ها استفاده می‌شود. این دستور به کاربر امکان می‌دهد الگوها و کلمات خاص را در متن فایل‌ها جستجو کند. با آشنایی و استفاده به درستی از این دستورات اساسی، کاربران می‌توانند به خوبی با سیستم عامل کالی لینوکس کار کنند و وظایف خود را با بهترین روش مدیریت کنند.

 

 

Shopping cart0
There are no products in the cart!