فاکتور های بسیار مهم در شبکه

فاکتور های بسیار مهم در شبکه

فیلم آموزش نتورک پلاس (+Network)

از جمله فاکتورهای بسیار مهم که در شبکه باید به آن دقت کرد Fault Tolerance یا تحمل خطا , Scalability یا مقیاس پذیری , QOSیا Quality of Service و امنیت شبکه می باشد.شبکه های Scalable  شبکه هایی هستن که قابلیت گسترش پذیری بسیار بالایی دارن .چنانچه در شبکه ی ما تجهیزات یا local های مختلفی اضافه شود این قابلیت بر روی شبکه قبلا تعریف شده باشد.(rnp.co.ir)

Fault Tolerance  یا تحمل خطا در حدی باید باشد که اگرتجهیزات شبکه از بین رفت یا به دلایلی از شبکه خارج شد  تجهیزات جایگزین عملکرد شبکه را تضمین کنن.(rnp.co.ir)

فاکتور های بسیار مهم در شبکه شامل عوامل مختلفی می‌باشند که تأثیر زیادی بر عملکرد و کارایی شبکه دارند. این فاکتورها شامل عوامل فیزیکی مانند سرعت انتقال داده، توپولوژی شبکه، تجهیزات استفاده شده، و همچنین عوامل نرم‌افزاری مانند نرم‌افزارهای مورد استفاده و پروتکل‌های مورد استفاده در شبکه می‌باشند. از اهمیت بالای این فاکتورها در طراحی، پیکربندی و مدیریت شبکه برای دستیابی به عملکرد بهینه و ارائه خدمات بدون مشکلات نمی‌توان غافل بود.

Shopping cart0
There are no products in the cart!