مقاله های آموزش شبکه

مدیریت OU ها در اکتیودایرکتوری ویندوز سرور

مدیریت OU ها در اکتیودایرکتوری ویندوز سرور

تشریح :OU

An Overview of OUs

OUیا همان Organizational Unit  یک گروهی از Objectهای موجود درActive Directory می باشد. اما اسامیObject های DNS را شامل نمی شود.

OU_ها تنها درDomain قادر به ساخته شدن می باشند.

ازجمله Objectهایی که می توان در داخل گروه  OUقرار داد شامل اجزای زیر می باشد:

Users-Groups-Computers-Shared Folders-Contacts-Printers-Inetorg Person-MSMQ(Microsoft Message Queuing) Other OUs

شاید از مهمترین خواص یک OU این است که در داخل آن OUهای دیگری قرار خواهند گرفت و بدینوسیله مدیریت بر روی کلیه هایObject ها را آسانتر می کند از دیگر مزایایOU این است که هر کدام ازOUها پالیسی های مربوط به خود را هم به صورت مجزا و هم به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین اعمال می کند.

اهداف ساخت OUها:(The Purpose Of OUs)

مهمترین اهداف ساخت,OUسازماندهی بهObject ها توسط Active Directory می باشد.

مهمترین موضوع که درباره  OUباید دانست این است که  OUبه هیچ عنوان جهت اعمال Security Permissionها بکار برده نخواهد شد و این عمل صرفا مختص  Groupsمی باشد اما  Groupsاز جمله Objectهایی می باشد که در داخل OUجای خواهد گرفت در نتیجه به منظور اعمال Policy به کاربران و گروهها ابتدا آن ها را عضو OU کرده و سپس بهOU  مورد نظر Policy اعمال خواهیم کرد.

FIGURE 4.1 Relationships of users, groups, and

Relationships of users groups

_نکته: Objectهایی می توانند در یک OU قرار گیرند که در داخل همان دامین قرار دارند.

مزایایOU Benefits Of Ous

_کوچکترین واحدی که از طریق آن می توان به محدودیت های طبقه بندی شده اعمال کرد.

_به راحتی می توان OUها را تغییر دادو به نسبت ساختار یک دامین, OUها بسیار انعطاف پذیر می باشند.

_ساختارOU از حالت های مختلف سلسله مراتبی پشتیبانی خواهد کرد.

OU_هایی که در شاخه های زیرین یا همان  Childقرار دارند سیاست های خود را از شاخه های بالاتر خود به ارث می برند.

_مدیریت OUها قابل واگذاری به کاربران و گروههای دیگر می باشد.

*فاکتورهایی که قبل از ساختن  OUباید دانست:

هدف ساختن  OUاعمال Policy و محدودیت به صورت سلسله وار و مستقل از یکدیگر می باشد بدین صورت که در هر سازمانی گروههای کاربری صعودی وجود دارد که باید برای هر گروه نسبت به نیاز مشخص محدودیت اعمال کرد. به عنوان مثال در یک شرکت گروههای زیر به صورت مستقل وجود دارد:

_Sales

_Marketing

_Engineering

_Research & Development

_Support

_Information Technology(IT)

هرکدام از این شعب مقصود و ماموریت مخصوص به خود را دارندبرای اختصاصی ساختن هر شعبه نقش های مختلفی می توان به آن ها اختصاص داد.

نقش هایی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر است:

_مدیریت (Managers)

_کارمندان دفتری(Clerical Staff)

_کارمندان فنی(Technical Staff)

_طراحان نقشه(Planners)

هرکدام از این نقش ها بر اساس وظایف شغلی افراد تعیین می گردد به عنوان مثال مدیریت باید تسلط مستقیم بر روی کارمندان داشته باشد.

توجه داشته باشید که به طور معمول بسیاری از این نقش ها به کارمندانی پیشنهاد می شود که ممکن است در وضعیت های متفاوتی نسبت به هم داشته باشند . به عنوان مثال یک کارمند ممکن است مدیر یک شعبه باشد و علاوه بر آن در بخش فنی نیز مشغول به کار باشد که در حال حاضر در بسیاری از سازمان های امروزی این امر متداول است.به همین دلیل قبل ساخت OUهای یک سازمان می بایستی نقشه ی دقیقی از وضعیت کارمندان, نیاز آنها و وظایف آن ها تهیه کنید و سپس اقدام به ساخت OUها کنید مانند نقشه ی زیر:

FIGURE 4.2 Mapping a business organization to an OU structure

 Mapping a business organization to an OU structure

 

 هنگام ساخت یک OU نام آن باید مشمول قوانین زیر باشد:

_ استفاده از نام های آسان و توصیف پذیر به منظور مدیریت آسانتر

_ اسم OU باید به محدودیت آن اشاره کند و نباید مستقیما یک Object خاص را توصیف کند چرا که Objectها در داخل OU متغییر هستند.نام هر OUمحدود به ۶۴ کارکترمی باشد که در این بین باید به صورت کلی به نوع محدودیت و گروههای کاربری اشاره کند.

به عنوان مثال درشرکت شما دو نوع گروه IT وجود دارد که هر کدام مسئولیت خاصی دارند شما می توانید با ساختن دو والد (Parent) بر اساس نوع مسئولیت ها واحد IT را در هر دو این والدها ایجاد کنید.

_ دقت به سازگاری اصول سلسله مراتبی نام یک OU:

اساس و بیان ساخت یک OU , داشتن موقعیت های سلسله وار ثابت می باشدبدین معنا که شما نمی توانید یک OU با یک نام مشابه در یک سطح مشابه داشته باشید اگرچه شما می توانید دو OU هم نام در سطوح مختلف داشته باشید.منظور از سطوح همان شاخه های اصلی یا(Parent)ها می باشد.

درک مفهوم ارث بریOU Understanding OU Inheritance

هنگام کپی و یا جابجایی یک OU از مکان فعلی به مکانی دیگر در ساختار Active Directoryباید توجه داشته باشید که OUها همیشه تنظیمات OU بالاتر از خود یا همان Parent(والد) خود را به ارث می برند که البته این قابلیت قابل تغییر و یا حذف می باشد.

واگذاری کنترل مدیریت Delegating Administrative Control

_دریک شبکه Domain به دلیل ازدیاد کاربران و اعمال مدیریتی, کنترل و مدیریت تک تک کاربران شبکه امری بسیار دشوار است به منظورتقسیم امورمدیریتی میان دیگرمدیران شبکه قابلیت Delegate یا واگذاری در داخل OUها گذاشته شده است که قدرت مدیریت را بین چند مدیر شبکه به منظور کاهش و تقسیم امور مدیریتی تقسیم خواهد کرد.

قبل از درک مفهوم Delegate می بایستی با مبحثACEs)) Access Control Entries

آشنا شوید.

وظیفه یACEها اختصاص دادن حقوق مدیریتی به گروهها وObjectها می باشد.

*هنگام انجام Delegation دو موضوع اهمیت دارد:

۱_ روابط بین Parent وChild:

منظور ازParent یاوالد همان OU می باشد که در بالای یک OU دیگرقرار دارد و می تواند کلیه Policyها وPermissionها را به OUفرزند یا همان Child انتقال دهد که این امر در سازمان های بزرگ بسیار کاربردی می باشد.

۲_شناخت تنظیمات ارث بری OU:

شما باید آگاه باشید که چگونه تنظیمات ارث بری یک OU ازParent به Child را کنترل کنید.

*بکارگیری Group Policies:

یکی از انعطاف پذیرترین و قدرتمندترین ابزاری که در سیستم عامل های ویندوز مایکروسافت تعبیه شده Group Policy ها می باشند.

_ شما باید آگاه باشید که اشتباه در اعمال Policyها می تواند بسیار مشکل ساز شود.

_ از اشتباهات رایج که هم کاربران و هم مدیران مرتکب می شوند این است که ممکن است احساس شود که باید کامپیوتر Local آن ها به حالت Full Permission یا بدون محدودیت باشد که این امر اشتباه می باشد.

_ در واقع Group Policy گلچینی از قوانین و محدودیت هایست که توسط OU ها به Objectهای موجود در OU توسط سرویس Directory Active اعمال خواهد شد.

_ Policy ها در سه سطح Domain,Site وOU به ترتیب وسعت اعمال خواهند شد و اغلب Objectهای آن را Users و Computers تشکیل می دهند.

به عنوان مثال یک مدیر شبکه می تواند از Group Policy به منظور ایجاد محدودیت های زیر استفاده کند:

_ محدودسازی کاربران از نصب برنامه ها

_ محدودیت در استفاده از Control Panel

_ محدودیت در تغییر صفحه زمینه Desktop

*ساختن OU ها و نحوه ی مدیریت سازمان توسط آنها

در دیاگرام جغرافیایی زیر نمونه ای از شعب یک شرکت به صورت سلسله وار گذاشته شده که توسط OU ها قابل مدیریت می باشد.

FIGURE 4.3 A geographically-based OU structure

A geographically based OU structure

دقت داشته باشید که در این مثال می توانستیم سازمان خود را به شکل کلی تر طراحی کنیم و طراحی یک سازمان توسط OU ها بستگی به میزان محدودیت ها و گروههای تفکیکی دارد.

Bهنگام ساخت OU قابلیتی وجود دارد به نام Protect که از احتمال تصادفی پاک شدن OU جلوگیری می کند.در هنگام ساختOU این گزینه را فعال کنید تا از پاک شدن احتمالی آن توسط مدیران پیشگیری کنید.

جهت غیرفعال کردن این گزینه از منوی بالا گزینه Advanced View را انتخاب کرده سپس بر روی OU مورد نظر راست کلیک کرده و از تب Object این گزینه را غیر فعال کنید.

شاهین رصاف www.rnp.co.ir

Shopping cart0
There are no products in the cart!