نحوه ی تنظیم پسورد و ارتباط از راه دور با تجهیزات سیسکو

نحوه ی تنظیم پسورد و ارتباط از راه دور با تجهیزات سیسکو 

از تنظیمات بسیارمهم که بر روی تجهیزات سیسکو انجام میشه ست کردن پسوردبرای محیط Privilege و پورت های کنسول آن می باشد.به این دلیل این کار انجام میشود بعدازاینکه برای دستگاه IP ست کردیم وتوانستیم که از راه دورتوسط IP به دستگاه وصل شیم جهتTelnet زدن نیاز است که بر روی دستگاه پسوردهای موردنیازset شود بر روی بالاترین حالت امنیت .از کامندهایی که در ویدیومشاهده میکنیدجهت ست کردن پسورد بر روی سوئیچ یا روترسیسکو استفاده خواهیم کرد.enable secret classبه ما کمک می کندبر روی پورت های لاین پورتی که کنسول به آن وصل است بتوان پسورد گذاشت و بعداز آن کامند log in را بزنیم وبعد از آن exit که این پسورد ست شودبرای لاین های vty0 4 که ۵پورت است را بر روی روتر یا سوئیچ سیسکوقرارگرفته جهت وصل شدن از طریق تلنت استفاده خواهیم کردجهت وصل شدن از طریق کابل کنسول و local از پسورد line consoleاستفاده میکنیم جهت وصل شدن از طریق ریموت تلنت به آن دستگاه line vty0 4استفاده میکنیم همچنین برای اینکه پسوردها در محیط Configuration پس از زدن show running-config بصورت inscriptions رمزگزاری نشون داده شونداز کامند  service password inscriptions استفاده میکنیم .از دیگر کارهایی که میتوان برای ورود اولیه کاربر استفاده کنیم ساختن یک کاربر ودسترسی دادن به آن کاربر است در بخش عملی خواهید دید.در این سناریو قصد داریم ارتباط بین روتر و کامپیوترها از طریق telnetبرقرار کنیم نیاز به ارتباط مستقیم ازطریق کابل کنسول نباشه و از طریق IP و پسورد بهvty lineهای مربوط به ریموت ,ریموت بزنیم و از تلنت استفاده کنیم. تلنت ارتباط ایمنی نیست و بین راه قابلیت شنود داره و در قسمت دوم از ارتباط ایمن SSHاستفاده میکنیم .

Shopping cart0
There are no products in the cart!