پورت کنسول چیست؟

پورت کنسول چیست؟

محصولات مختلف سیسکو دارای دو نوع مختلف درگاه برای ارتباطات خارجی هستند:

  • Interface
  • (Port lines)

پورت های فیزیکی موجود در روی دستگاه برای مدیریت دستگاه به صورت Out-of-bound به کار می روند.این بدین معنی است که مدیریت از راه پورت های روی دستگاه اثری روی عملکرد دستگاه نداشته و باعث پایین آمدن کارآیی آن نیز نخواهد شد.Interfaceهای موجود در روی دستگاه های سیسکو برای متصل کردن دستگاه های مختلف مثل کامپیوترها, Hub ها, سوئیچ ها و روترها به هم مورد استفاده قرار می گیرند.البته می توان از راه Interfaceها هم عملیات مدیریت را روی دستگاه انجام داد اما این کار باعث پایین آمدن کارایی دستگاه و همچنین کم شدن بهره وری دستگاه خواهد شد.