پورت کنسول چیست؟

کنسول چیست

پورت کنسول چیست؟

محصولات مختلف سیسکو دارای دو نوع مختلف درگاه برای ارتباطات خارجی هستند:

  • Interface
  • (Port lines)

پورت های فیزیکی موجود در روی دستگاه برای مدیریت دستگاه به صورت Out-of-bound به کار می روند.این بدین معنی است که مدیریت از راه پورت های روی دستگاه اثری روی عملکرد دستگاه نداشته و باعث پایین آمدن کارآیی آن نیز نخواهد شد. Interfaceهای موجود در روی دستگاه های سیسکو برای متصل کردن دستگاه های مختلف مثل کامپیوترها, Hub ها, سوئیچ ها و روترها به هم مورد استفاده قرار می گیرند. البته می توان از راه Interface ها هم عملیات مدیریت را روی دستگاه انجام داد اما این کار باعث پایین آمدن کارایی دستگاه و همچنین کم شدن بهره وری دستگاه خواهد شد.

  آموزش صفر تا صد شبکه