DHCP روی Router

پیکربندی DHCP روی Router

دو روش برای تخصیص IP address به کامپیوترها و سایر تجهیزات شبکه وجود دارد:

_ اختصاص IP Address به صورت دستی

_ اختصاص IP Address به صورت اتوماتیک

در روش اول شما باید بصورت دستی تنظیمات مربوط به IP Address  رابرای هر کامپیوتر پیکربندی کنید.این روش شاید درشبکه های کوچک با ۱۰تا ۲۰ کامپیوتر امکان پذیر باشد.اما در شبکه های بزرگ مثلا با تعداد ۴۰۰ و۲۰۰۰ کامپیوتر یا بیشتر علاوه بر اینکه از نظر زمانی امکان پذیر نخواهدبود امکان بروز اشتباه در اختصاص آدرس های تکراری هم وجود دارد.علاوه بر این در صورت تغییر در یکی از پارامترها IP Address شما باید تغییر مورد نیاز را بر روی تک تک کامپیوترهای شبکه به صورت دستی اعمال نماید.

در روش اتوماتیک ازDHCP Server استفاده می شود.در این روش هر کامپیوتر از DHCP Server موجود درشبکه تقاضای IP نموده و DHCP Server به انها به صورت اتوماتیک آدرس IP اختصاص خواهد داد.

در این حالت در تخصیص IP اشتباهی رخ نخواهد داد و در صورتی که در تنظیمات مربوط به IP تغییری ایجاد شود شما آن تغییرات را فقط بر روی DHCP Server اعمال می نمایید و نه بر روی تک تک کامپیوترهای شبکه.

 درخواست مشاوره تلفنی رایگان!

کاریابی ، فریلنس و مهاجرت در زمینه شبکه

 RNP.CO.IR@