پیکربندی VLAN بر روی چندین Switch

VLAN بر روی چندین Switch 1

پیکربندی VLAN بر روی چندین Switch

پورت های Switch ها در دو مد و حالت می توانند به شرح زیر کار کنند:

  • Access Mode
  • Trunk Mode
  • Access Mode: فقط قادر به عبور وپردازش اطلاعات مربوط به یک VLAN خاص می باشد.
  • Trunk Mode: قادر به عبور اطلاعات بیش از یک VLAN می باشد.برای عبور اطلاعات VLAN های مختلف بین سوئیچ اتصالات بین سوئیچ را باید از نوع Trunk تعیین نمود که این اتصالات بین دو عدد Switch و بین Switch و Router و یا Switch و Server به وجود می آیند.

در اتصالات Trunkاز دو روش برای Encapsulatin یا در بر گرفتن اطلاعات VLAN استفاده می شود به شرح زیر:

  • ISL
  • IEEE802.1Q

ISL: که برگرفته از Inter-Switch Link یک روش Encapsulation اختصاصی شرکت سیسکو می باشد.

IEEE802.1Q: توسط همه تولید کنندگان تجهیزات مختلف حتی شرکت سیسکو پشتیبانی می شود.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!