مقاله های آموزش شبکه

collision domain چیست؟

collision domain چیست؟

Collision Domain به معنای برخورد یا تصادف , Packet های اطلاعاتی در شبکه های کامپیوتری می باشد و به این دلیل رخ می دهد که زمانی که بین کامپیوترها از Shared Media یا رسانه ی مشترک جهت شبکه کردن آن ها استفاده کنیم,ارتباط آنها از نوع Half-Duplex می باشد.بدین معنا که تنها یک لاین جهت رفت و آمد ترافیک بین کامپیوتر ها وجود خواهد داشت و جهت جلو گیری از Collision Domain نیاز به استفاده از قانونی داریم که ابتدا ترافیک یک کامپیوتر به دیگری ارسال شود و پس از آزاد شدن Shared Media لاین طرف مقابل آزاد شود که این کار را الگوریتم CSMA/CD برای ما انجام می دهد.

امروزه Collision Domain مشکل بزرگی شناخته نمی شود چرا که در شبکه های بزرگ از Shared Media زیاد استفاده می شود و همچنین از ارتباط های دو طرفه Full-Duplex نیز جهت جلوگیری از Collision Domain استفاده می شود و همچنین با تقسیم کردن سوئیچ های شبکه به تعداد بیشتری Segment باعث کاهش Collision Domain خواهیم شد که امروزه از این راه حل ها زیاد استفاده می شود و باعث شده که Switch های مدیریتی و غیر مدیریتی جایگزین دستگاه هایی چون HUB شوند.

 

 

 

Shopping cart0
There are no products in the cart!