مقاله های آموزش شبکه

Inter-VLANها و Routing بین VLAN ها

Inter VLAN ها و Route بین VLAN ها

 Inter-VLANها و Routing بین VLAN ها

همان طور که می دانید VLANها  یک Broadcast Domain  می باشند که کامپیوترهای  داخل آن بدون وجود یک روتر نمی توانند با

دیگر کامپیوترهای VLAN ها و سوئیچ های دیگر ارتباط داشته باشند تجهیزات لایه ۳ مثل روترها وسوئیچ های لایه ۳ می تواند

ارتباط بین VLAN ها را برقرار سازند صرف نظر از مصارف این تجهیزات به عملیات فرستادن ترافیک اطلاعات از یک VLAN به VLAN

دیگر توسط این تجهیزات یک Inter-VLAN Routing گفته می شود.

جهت ارتباط  VLAN ها با یکدیگر به عملیات Routing نیاز است که به این عملیات  Inter-VLAN گفته می شود. عملیات Routing

جهت اتصال VLAN ها به یکدیگر توسط روترها یا سوئیچ های لایه ۳ انجام می شوند دقت داشته باشید که یک سوئیچ  لایه ۲ به

هیچ عنوان نمی تواند عملیات  Routing بین VLAN ها را انجام دهد.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!