مقاله های آموزش شبکه

MCSE 2012 چیست؟

3mcse 2012 shaahin rassaf

مدرک MCSE 2012 به عنوان سطح استاندارد جهانی جهت مدیران IT در دنیا محسوب می گردد. کسانی که به این علوم مسلط می باشند توانایی مدیریت ارگان ها و سازمان های تحت شبکه را دارا می باشند به نحوی که از جمله مدیریت شبکه و هم چنین مجازی سازی سرورها, مدیریت نگهداری دستگاههای ذخیره ساز (استروج ها), مدیریت کلیه کاربرها و کامپیوترهای شبکه .

دوره های ویژه شرکت راهبرد راهکارهای مناسب جهت اشتغال زایی دانشجویان شبکه را در سازمان ها فراهم می سازد و آنها را تا سطح استاندارد مدیریت در این شبکه ها ارتقا می دهد و هم چنین به علت ۱۰۰% عملی بودن این دوره ها , دانشجویان در امتحانات بین المللی نیز تا حد زیادی یاری خواهد رساند.

از مزایای گذراندن پکیج های شرکت راهبرد, جلوگیری از بروز مشکلات , ناهماهنگی ها و پیچیدگی دروس مختلف شبکه در سطوح گوناگون می باشد وشما را از سطح مبتدی به یک حرفه ای در مدت زمان کوتاه تبدیل می سازد.

  آموزش صفر تا صد شبکه

Shopping cart0
There are no products in the cart!