static router configuration Static Routing چیست؟

Static Routing چیست؟

به طور کلی دو روش برای انجام عملیات Routing وجود دارد: استاتیک و داینامیک

یک Static Route به صورت دستی در روی دستگاه  ایجاد می شود به عبارتی روتر با بررسی  اینترفیس های  فعال و آدرس شبکه های متصل به آنها

جدول روتینگ خود را تکمیل کرده و یا اینکه خود اقدام به وارد کردن آدرس مربوطه به شبکه های مقصد در داخل جدول روتینگ  می نماید فرم اول را

Connecting  Route نیز می نامند در عملیات Static Route عمل Route به صورت دستی انجام می شود یعنی مدیر شبکه خودش Route را روی

روترها پیاده سازی می کند Static Routing معمولا برای شبکه هایی استفاده می شود که تعداد روترهای کم  و پیچیدگی کمی دارند در این روش

چون عملیات  روتینگ به صورت دستی انجام می شود بنابراین کوچکترین تغییری که بخواهیم  اعمال کنیم  این تغییر باید در تمامی  روترها انجام شود و

Table Routing آنها به روز شود.

 

 درخواست مشاوره تلفنی رایگان!

کاریابی ، فریلنس و مهاجرت در زمینه شبکه

 RNP.CO.IR@