مقاله های آموزش شبکه


نمونه فیلمهای اختصاصی راهبرد که در طول دوره به صورت کامل و پروژه محور، بیش از 400 ساعت پروژه و تمرین زمانبندی شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

فیلم آموزش نتورک پلاس (+Network) , فیلم های آموزش شبکه شرکت راهبرد

مقاله های آموزش شبکه
دوره MCSE 2012  ، دوره MCSA 2012 ، دوره CCNA  ، دوره مجازی سازی VMWARE ESXI ، آموزش میکروتیک در اصفهان
آموزش شبکه اصفهان
فیلم آموزش نتورک پلاس (+Network) , فیلم های آموزش شبکه شرکت راهبرد

Shopping cart0
There are no products in the cart!