پخش ویدیو

 

پکیج مهندسی سیسکو 

دوره های سیسکو در اصفهان

سر فصل ها :

CCENT/CCNA ICND 1 100-101:

 • نصب و راه اندازی شبکه های مبتنی بر سوئیچ ها و روتر های سیسکو (CCNA Route and Switch)

 • شامل ۱۱ درس تئوری و ۲۵ سناریو عملی که فایلهای شبیه ساز آن مطابق با  پروژه های مورد نیاز شما در سازمانها آماده و  اضافه شده.
 • فصل  اول : Introduction to Switched Networks
 •  مقدمه ای بر شبکه های مبتنی بر سوئیچهای شرکت سیسکو
 •  
 • فصل دوم : Basic Switching Concepts and Configuration
 • مفاهیم اولیه سوئیچهای سیسکو و تنظیمات اولیه آنها
 •  
 • فصل سوم :VLANs
 • پیاده سازی vlan ها در سوئیچهای سیسکو و نحوه ی ارتباط آنها
 •  
 • فصل چهارم :Routing Concepts
 • مفاهیم مسیر یابی و تسلط بر انواع پروتوکول های مسیر یابی
 •  
 • فصل پنجم  :Inter-VLAN Routing
 • معرفی و پیاده سازی Inter Vlan ها توسط اینترفیسهای یک روتر
 •  
 • فصل ششم :Static Routing
 • ایجاد استاتیک روت ها و مسیر یابی های دستی در روتر های سیسکو
 •  
 • فصل هفتم ؛Routing Dynamically
 • مسیر یابی های اتوماتیک در روتر های سیسکو و مفاهیم آنها
 •  
 • فصل هشتم :Single-Area OSPF
 • پیاده سازی مسیریابی ospf در یک ناحیه در روتر های سیسکو
 •  
 • فصل نهم :Access Control Lists
 • اجرای فرمانهای دسترسی ACL در روتر های سیسکو
 •  
 • فصل دهم :DHCP
 • ایجاد سویس DHCP و تنظیمات آن
 •  
 • فصل یاردهم :Network Address Translation 
 • پیاده سازی NAT جهت ای پی های ورژن ۴

 • دوره های شبکه سیسکو اصفهان

 

 درخواست مشاوره تلفنی رایگان!

کاریابی ، فریلنس و مهاجرت در زمینه شبکه

 RNP.CO.IR@